RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A „KARÁCSONYI MEGLEPETÉS”  NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

 

  1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

HORUS KFt – ATILOS AUTÓSISKOLA

Székhely: 1088 Budapest Rákóczi út 9., Honlap: https://atilos.hu/, E-mail cím: info@atilos.hu (a továbbiakban: a „Szervező”), valamint a ’Vantgard Digital Kft., Székhely: 2120 Dunakeszi, Erzsébet u. 22/2., Honlap: www.vantgarddigital.hu, E-mail cím: hello@vantgarddigital.hu (a továbbiakban: a „Lebonyolító”).

 

A promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és a promóció nem kapcsolódik hozzá, az Instagram így nem felel az esetleges károkért sem.

 

  1. Részvételi feltételek:

2.1 Ki vehet részt?

A nyereményjátékban kizárólag 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt. (a továbbiakban: a „Résztvevő”) Kérjük, hogy csak saját fényképet osszon meg.

A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő egyben kijelenti, hogy a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte.

 

2.2 Hogyan lehet játszani?

Játszani 2023. december 1. 12:00 óra – 2023. december 14.  24:00 óra között lehet. A nyereményjátékban való részvételhez az alábbi feltételeknek szükséges egyidejűleg teljesülni:

  • tetszik-elni az Insta posztot,
  • követni az Atilos autósiskola insta oldalt
  • és meghívni kommentben azt a barátot/barátnőt, akinek a reménybeli nyertes szívesen ajánlja az oldalt. A nyertes “Téli felkészítő csomagot” nyer, abban az esetben, ha nyernek a sorsoláson.
  • ha egy játékos több ismerősét is megjelöli külön-külön hozzászólásban, azzal növeli a nyereményjátékban való részvételi esélyét, de
  • ha egy játékos azonban egy kommentben több embert is megjelöl, azzal csak egyszer jelentkezik és az Atilos autósiskola dönti el, mely személy kapja a nyereményt.

 

2.3 A sorsolás

A sorsolás a Szervező három munkavállalójából/megbízottjából álló sorsolási bizottsága előtt véletlenszerű sorsolási applikáció segítségével zajlik, a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv felvétele mellett.

 

2.4 Meddig lehet játszani?

A nyereményjátékon a legkésőbb 2023. december 14. 24:00 óráig, a 2.2. pont szerint végrehajtott interakciók vehetnek részt.

 

2.5 A nyeremény

Mindösszesen 1 karácsonyi csomag melynek értéke 10.000 Ft

A nyeremény másra nem ruházható át és pénzre nem váltható át.

Pótnyertes kisorsolására nem kerül sor.

 

2.6 Az eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre 2023. december 15. napján az Instagram felületén kerül sor a nyertes profil nevének közzétételével. A nyerteseket külön privát üzenetben is értesítjük az Instagram felületen.

Amennyiben a nyertes Résztvevő a nyereményét nem tudja átvenni személyesen, úgy akkor e-mailben való jelentkezéssel tudja átvenni.

 

2.7 Adózás és költségek

A Nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Nyeremények esetleges kézbesítésével járó költséget szintén a Szervező viseli.

Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli.

 

2.8 Kizárás

  • A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok – a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti – közeli hozzátartozói;
  • A nyereményjátékból kizárásra kerül, aki a jelen nyereményjátéki szabályzatban szereplő bármely feltételnek nem felel meg.
  • A nyereményjátékból kizárásra kerül az a nyertes Résztvevő, aki a Szervező kétszeri próbálkozása ellenére Instagram üzenetben vagy az általa megadott elérhetőségen, vagy elérhetőségeken 7 (Hét) napig nem válaszol, vagy nem elérhető.

A Résztvevő a jelen nyereményjátéki szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező a jelen pontban rögzített kizárási okok észlelése esetén, bármely további figyelmeztetés, vagy felhívás nélkül jogosult a Résztvevő kizárásáról dönteni és a nyereményt visszakövetelni. A kizárásról a Szervező a Résztvevőt privát üzenetben értesíti.

 

2.9 Hatálybalépés és egyéb rendelkezések

A Szervező a jelen nyereményjátéki szabályzatot bármikor módosíthatja a Résztvevők egyidejű tájékoztatása mellett.

A Résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos további információt a hello@vantgarddigital.hu e-mail címen kérhetnek.

A jelen nyereményjátéki szabályzat a https://www.atilos.hu/ oldalra történő feltöltés napján lép hatályba.

 

Budapest, 2023. december 1.